Công ty cổ phần quốc tế Bách Hợp (Procaffe) Logo

Công ty cổ phần quốc tế Bách Hợp (Procaffe)

Keep

Kế Toán Tổng Hợp

Position

Kế Toán

Salary

500 ~ 600 USD/Month

Employment Status

Full-Time

Post period

Dec 21 2018 ~ Jan 20

Description

📢 Mô tả Công việc KẾ TOÁN TỔNG HỢP 1.Trách nhiệm: - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Theo dõi hồ sơ nhập khẩu. Theo dõi hợp đồng các máy móc cho khách hàng thuê, mượn. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, nghiệp vụ khác, Lập BC thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty. - In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định - Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết - Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán - Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu từ cấp trên - Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT - Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định 2. Quyền hạn: - Trực tiếp yêu cầu kế toán viên điều chỉnh nghiệp vụ khi phát sinh khi phát hiện sai - Yêu cầu trực tiếp kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ theo quy định 3. Quan hệ: - Nhân sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán - tài vụ - Nhận thông tin trực tiếp các kế toán viên - Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế -tài chính - Liên hệ các bộ phận khác thông qua phụ trách phòng KT hoặc theo quy định. - Note: Người Liên hệ : Mr Nguyên - Chief Accountant 📢 Yêu Cầu Công Việc - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành - Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí KTTH. - Có khả năng giao tiếp và ứng xử khéo léo. - Chịu được áp lực cao và biết quản lý thời gian - Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. - Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. - Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty - Sử dụng máy vi tính thành thạo ( phần mềm excel, phần mềm kế toán Misa). 📢 Thông tin khác - Bằng cấp: Đại học - Độ tuổi: > 23 - Hình thức: Nhân viên chính thức

Posted Interests

Place

The address may be incorrect.

Hồ Chí Minh