freecracy. co., ltd. Logo

freecracy. co., ltd.

Lưu

SUPER React Engineer Wanted!!

Vị trí

Engineer

Lương

1000 USD/Tháng

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Dec 6 2018 ~ Jan 5

Chi tiết

🌈 Requirement: React programming skill or Javascript programming skill with SPA knowledge. Tiếng Anh giao tiếp, Ưu tiên biết tiếng Nhật. 🌈 Preferable: Redux / SEO for SPA knowledge 🌈 Nội dung công việc:     Kỹ thuật chính cho sản phẩm mới của HRTech!     Sản phẩm của chúng tôi là SPA Web App được tạo ra bởi React và Laravel, và trong tương lai chúng tôi tạo ra ứng dụng Native bằng React Native.     Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật, đội ngũ tiếp thị và đội ngũ phát triển kinh doanh, bạn sẽ tham gia nhóm công nghệ.     Chúng tôi có đội ngũ IT tốt từ Nhật Bản và Việt Nam, vì vậy bạn có thể tìm hiểu rất nhiều về công ty Startup và ngôn ngữ mới.     Nếu bạn muốn tăng cường kỹ năng của bạn về lập trình, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ học phí. 🌈 Những gì bạn sẽ nhận được:     Bạn có thể làm việc tại Start-up thú vị từ Nhật Bản: Chúng tôi có 150.000 quỹ thiên thần và sẽ mở rộng sang một nước Đông Nam khác !!     Làm việc với những người giỏi: chúng tôi có nhiều tài năng trong nhiều lĩnh vực, vì vậy bạn có thể học hỏi lẫn nhau!     Thử thách tại lĩnh vực của CNTT và Nhân sự, đó là HRTech!

Địa điểm

The address may be incorrect.

Bao Chi Village, 50 Street5, Thao Dien, District2, HCM, Vietnam