Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP Logo

Công Ty Cổ Phần MERAP GROUP

Lưu

IT Manager

Vị trí

Quản lý

Lương

Lương thỏa thuận

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Oct 8 2019 ~ Nov 7

Chi tiết

Mô tả chi tiết công việc * Đảm bảo vận hành hiệu quả toàn bộ hoạt động Quản trị phần cứng/ phần mềm trong hệ thống công nghệ thông tin của Công ty (50 %) - Thiết lập quy định chính sách & quy trình làm việc liên quan toàn bộ hoạt động công nghệ thông tin trong công ty và truyền thông hướng dẫn các phòng ban thực hiện. - Đảm bảo vận hành hiệu quả toàn bộ hoạt động Quản trị phần cứng/ phần mềm trong hệ thống công nghệ thông tin của Công ty. - Quản trị server nội bộ và mạng máy tính, phần cứng, các ứng dụng liên quan hạ tầng, dịch vụ IT, đảm bảo hệ thống ổn định, liên tục, an toàn và bảo mật. - Quản trị hệ thống mạng máy chủ kế toán - Quản trị hệ thống server mail, web, phần mềm * Tổ chức nhân sự giải quyết lỗi hệ thống & hỗ trợ người dùng (30 %) - Triển khai, quản trị, vận hàn mạng và bảo mật liên quan hạ tầng, dịch vụ IT đảm bảo ổn định, liên tục, an toàn và bảo mật cao. - Tổ chức nguồn lực tiếp nhận, sắp xếp nhân sự & xử lý lỗi cho các User Merap - Khắc phục lỗi liên quan tới hệ thống cho nhân viên toàn Merap * Xây dựng Quy định chính sách bảo mật hệ thống ( 10 % ) - Xây dựng và triển khai các quy định chính sách liên quan đến bảo mật hệ thống/ an ninh mạng/ các chính sách dành cho User/ Email/ Pass… - Đảm báo các hoạt động của Công ty & các QLNV tuân thủ chính sách quy định từ IT (Máy chủ, Antivirus, Bảo mật trên máy chủ/ Mạng/ Thiết bị tường lửa…) * Phát triển các ứng dụng in-house đáp ứng yêu cầu kinh doanh (10 %) Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Tốt nghiệp Đại Học - Kinh nghiệm: 5 năm làm công việc trong BP IT và ít nhất 2 năm có quản lý đội nhóm - Kiến thức: Hệ thống Mạng, hệ điều hành, máy chủ, bảo mật hệ thống - Trang thiết bị IT, điện thoại, máy in, fax, tổng đài, … - Kỹ năng quản trị mạng, phần cứng, phần mềm máy tính. - Kỹ năng quản trị công việc, lập kế hoạch, báo cáo. - Kỹ năng tư vấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm. - Kỹ năng quản lý con người: động viên, huấn luyện và phát triển. - Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và làm việc nhóm. - Trung tín, trung thực, cầu tiến - Trải nghiệm trong ngành thương mại, dịch vụ

Địa điểm

The address may be incorrect.

Ho Chi Minh City, Vietnam