Công Ty Thăng Long Logo

Công Ty Thăng Long

Lưu

Kế Toán Tổng Hợp (BĐS) _ Lương + Chế Độ Hấp Dẫn

Vị trí

Kế Toán Tổng Hợp

Lương

600 ~ 750 USD/Tháng

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Aug 12 2019 ~ Jul 11

Chi tiết

🔷 Mô tả công việc * Trách nhiệm: - Theo dõi lưu trữ, quản lý các hợp đồng, các chứng từ liên quan của khách hàng và nhà cung cấp. - Kiểm tra nội dung liên quan đến phần kế toán, điều khoản thanh toán trong hợp đồng. - Căn cứ vào hợp đồng thuê và hồ sơ liên quan ... phát hành hóa đơn GTGT các loại phí cho khách hàng: tiền thuê, tiền điện, đậu xe, và các khoản thu khác. - Phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn GTGT theo đúng quy định của Luật thuế. - Theo dõi và cập nhật công nợ phải thu. Nhắc nợ, đối chiếu công nợ với khách hàng. - Báo cáo công nợ phải thu định kỳ giữa tháng cho kinh doanh. - Cùng với bộ phận kinh doanh lựa chọn nhà cung cấp đảm bảo giá cả và chất lượng tốt nhất, phù hợp với dự toán ngân sách hoạt động của tòa nhà. - Theo dõi và cập nhật công nợ phải trả, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp. - Thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp theo đúng quy trình thanh toán. - Theo dõi đối chiếu và nhắc nợ các khoản tạm ứng theo đúng thủ tục tạm ứng và hoàn ứng. - Đối chiếu thực tế chỉ với dự toán ngân sách để có biện pháp phòng ngừa kịp thời. - Kiểm tra tồn quỹ và thủ tục cấp tạm ứng quỹ tiền mặt, điều tiền ngân hàng cho chi nhánh hàng tháng. - Hỗ trợ kiểm soát các hợp đồng thi công: các điều khoản thanh toán, tiến độ thanh toán, hồ sơ thanh toán nghiệm thu. - Cập nhật tất cả các hóa đơn, chứng từ kế toán phát sinh vào Phần mềm kế toán. - Lập sổ sách kế toán, các báo cáo thuế, theo đúng quy định của cơ quan thuế. - Lưu trữ, bảo quản tất cả các chứng từ kế toán thu và chi theo đúng các quy định về kế toán tài chính. - Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế theo sự phân công của Giám đốc điều hành. - Theo dõi các khoản vay tín dụng, cung cấp chứng từ liên quan hàng quý cho ngân hàng. - Hoàn thành các mẫu báo cáo nội bộ hàng tuần, tháng, năm cho BLĐ. - Đảm bảo thu đủ và đúng hạn các khoản phí thu từ khách hàng. - Đảm bảo vận hành tốt các quy trình nhằm tối ưu nhất việc quản lý nguồn tài chính. - Đảm bảo các báo cáo nội bộ và cơ quan nhà nước chính xác, hợp lý. * Quyền hạn: - Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán, thể lệ tài chính được quyền báo cáo trực tiếp Giám đốc điều hành. - Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ chứng từ về TSCĐ. - Đối chiếu kịp thời số liệu trên Sổ quỹ tiền mặt và Sổ sách Kế toán, cũng như kiểm kê đột xuất khi cần. - Đề xuất, và kiến nghị những vấn đề vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình. - Đảm bảo việc quản lý lưu trữ hồ sơ kế toán đầy đủ đúng theo quy định và theo Luật hiện hành. * Mối quan hệ công tác: - Tham mưu cho Kế toán trưởng hoạch định đưa ra những quyết định về tài chính ngắn hạn và cùng kế toán trưởng tổ chức phân công công việc phòng kế toán. - Báo cáo tình hình hoạt động của Phòng kế toán cho Kế toán trưởng và BGĐ theo yêu cầu thường xuyên hoặc đột xuất. - Mọi thông tin về số liệu kế toán cho cấp Trưởng Phòng ban, Phụ trách cơ sở hoặc các cơ quan liên hệ đều phải có sự đồng ý của Kế toán trưởng. - Bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin kinh tế tài chính. - Quan hệ với các bộ phận nội bộ thuộc Công Ty trong phạm vi trách nhiệm của mình đảm nhiệm. 🔷 Kinh nghiệm/Kỹ năng - Tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành Kế toán. - Vi tính, Ngoại ngữ trình độ B. - Có 2 - 3 năm kinh nghiệm.

Liên quan đến

Địa điểm

The address may be incorrect.

111 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TPHCM.