Cty CP Nước Giải Khát Chương Dương Logo

Cty CP Nước Giải Khát Chương Dương

Lưu

🔺 Tuyển Dụng Nhân Viên Điều Phối _ Lương $500 Có Làm Bạn Hài Lòng ?

Vị trí

Nhân Viên

Lương

350 ~ 500 USD/Tháng

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Aug 9 2019 ~ Sep 8

Chi tiết

☀️ Mô tả chi tiết công việc - Theo dõi chặt chẽ việc phát hàng đúng số lượng, chủng loại theo hóa đơn, phiếu xuất kho; - Thực hiện phát hàng theo phương pháp FIFO; - Ghi nhận các trường hợp hàng hóa hư hỏng, không đạt chuẩn; - Báo các số lượng hàng hóa, tình trạng hàng hóa cho Trưởng bộ phận; - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận. ☀️ Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Ưu tiên ứng viên đã làm kho, có nghiệp vụ về quản lý kho bãi; - Trình độ: PTTH trở lên; - Có sức khỏe tốt.

Liên quan đến

Địa điểm

The address may be incorrect.

606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu kho , Quận 1 , Hồ Chí Minh, Việt Nam