Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh Logo

Công ty Cổ phần Y tế Việt Anh

Lưu

🍁 TUYỂN VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN _ PHỎNG VẤN ĐI LÀM NGAY

Vị trí

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Lương

Lương thỏa thuận

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

May 18 2019 ~ Jun 17

Chi tiết

🔶 MÔ TẢ CÔNG VIỆC ˗ Điều phối, phân công công việc và kiểm soát hiệu quả công việc của bộ phận Tài chính Kế toán Kế hoạch; ˗ Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực Tài chính Kế toán Kế hoạch. 🔸 Công việc cụ thể như sau: ➤ Kế toán - Tổ chức, điều hành hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán theo chức năng nhiệm vụ mà Công ty ban hành; - Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật kế toán Việt Nam và theo quy định của luật thuế Việt Nam. - Lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành. - Quản lý kế toán về tài sản, hàng hóa, công nợ phải thu, phải trả. Kiểm tra, kiểm soát, quản lý và giám sát các khoản thu, chi hàng ngày của công ty. - Kiểm tra, soát xét các nghiệp vụ thu/chi, các khoản mục tài chính để phòng tránh và phát hiện các trường hợp vi phạm; - Quản lý và lưu trữ hoá đơn, chứng từ, sổ sách; bảo mật số liệu kế toán; - Trích lập chi phí, các quỹ và các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật kế toán, thuế; - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của Công ty. - Cập nhật và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan. Hướng dẫn các Đơn vị thực hiện các quy định liên quan công tác kế toán. - Phân tích, báo cáo các thông tin kế toán theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc Công ty. - Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về các lĩnh vực thuế có liên quan đến công tác kế toán. - Tham mưu, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho bộ máy quản lý chung của Công ty. ➤ Tài chính - Xây dựng hệ thống thông tin kế toán và báo cáo kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách hàng năm; - Trực tiếp giám sát, theo dõi các nguồn vốn được tài trợ, quản trị khoản mục tiền mặt của công ty, quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác, nhằm bảo đảm cho công ty thực hiện được nghĩa vụ của nó đối với các chủ đầu tư hoặc người nắm giữ cổ phiếu của công ty. - Thực hiện hồ sơ vay và theo dõi các khoản vay; - Quản trị rủi ro tài chính tại đơn vị (công nợ, hàng tồn, chi phí, thuế, tỷ giá, dòng tiền…) - Phân tích các dữ liệu tài chính và phi tài chính. - Lập (F/S) và phân tích các dự án tiềm năng và các dự án đang đầu tư của Công ty. ➤ KHNS - Tổ chức thực hiện triển khai xây dựng Kế hoach ngân sách hàng năm/điều chỉnh KHNS giữa niên độ cho các Phòng ban. - Phối hợp với các bộ phận liên quan lập, theo dõi và quản lý kế hoạch kinh doanh và ngân sách cho toàn Công ty. - Lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động toàn diện của Công ty theo định kỳ tháng, quý, năm. - Tiếp nhận, tổng hợp và thực hiện các báo cáo phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch toàn Công ty theo quy định. - Lập báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của toàn Công ty. ➤ Nhân sự - Quản lý, tổ chức nhân sự bên dưới để thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ phòng. - Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty. ➤ Báo cáo - Hoàn tất các báo cáo kế toán đúng thời gian quy định - Báo cáo quản trị hàng tháng/quý/năm. 🔶 YÊU CẦU CÔNG VIỆC - Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành - Kinh nghiệm: từ 3-5 năm ở vị trí tương đương. - Tính cách: Năng động, trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc. - Kỹ năng: giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý, lãnh đạo. - Am hiểu về nghành kế toán. - Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành. - Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt - Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, .. 🔶 QUYỀN LỢI - Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp; - Lương, thưởng hấp dẫn, có nhiều chế độ đãi ngộ. - Bảo hiểm theo đúng quy định khi ký Hợp đồng chính thức; - Hỗ trợ cơm trưa: 35.000 đ/ngày; - Ngày nghỉ: 12 ngày /1 năm 🔶 THÔNG TIN KHÁC - Thử việc: 02 tháng - Thời gian làm việc: Từ 08h đến 17h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 - Lương: Thỏa thuận

Địa điểm

The address may be incorrect.

253 Hoàng Văn Thụ, phường 02, quận Tân Bình, TP.HCM