CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN Logo

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIM TÍN

Lưu

💦 ỨNG TUYỂN NGAY VỊ TRÍ 💦 Nhân Viên Thống Kê Công Ty Cổ Phần Kim Tín Gỗ Xanh

Vị trí

Nhân Viên Thống Kê

Lương

300 ~ 400 USD/Tháng

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

May 6 2019 ~ Jun 5

Chi tiết

🔷 Mô tả chi tiết công việc - Xuất nhập nguyên, nhiên, vật liệu theo kế hoạch sản xuất - Nhập thành phẩm - Lập phiếu nhu cầu mua hàng đối với các nguyên, nhiên, vật liệu cấu thành sản phẩm chưa có định mức. - Kiểm tra chứng từ thủ tục, kiểm đếm số lượng và tình trạng chất lượng nguyên vật liệu, hàng hoá khi nhập - xuất. - Kết hợp các bộ phận liên quan thực hiện công tác quyết toán kiểm kê theo kế hoạch, đột xuất. - Lập báo cáo phân tích đánh giá số liệu thực tế nhập xuất, sử dụng so với định mức cho Quản đốc Xưởng. - Phối hợp với các tổ trưởng, QC lập thủ tục phân loại và xử lý đối với các loại nguyên, nhiên liệu, vật tư hàng hoá không sử dụng, dư thừa, tồn đọng, giảm chất lượng trong quá trình bảo quản. - Thống kê, báo cáo định kỳ có phân tích sơ bộ tình hình sản xuất, sản lượng tại từng công đoạn, tình hình xử lý hư phế, tình hình sử dụng, tiêu hao vật tư của các bộ phận theo định mức nhằm phục vụ cho công tác quyết toán, điều hành sản xuất. 🔷 Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết - Sử dụng thành thạo vi tính chuyên nghành và vi tính văn phòng. - Có kỹ năng lập các biểu mẫu, bảng biểu phục vụ cho công tác quản lý và thống kê.

Địa điểm

The address may be incorrect.

huyện Đồng Phú, Bình Phước, Việt Nam