Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 Logo

Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2

Lưu

🍁 Hãy đảm nhân ngay vị trí 🍁 Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant)

Vị trí

Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant)

Lương

Lương thỏa thuận

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Mar 5 2019 ~ Apr 4

Chi tiết

🔷 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Cập nhật các thay đổi về chính sách kế toán, kiểm toán và chính sách thuế để thực hiện tốt công việc được phân công. - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Phân bổ chi phí trả trước và công cụ dụng cụ hàng tháng. - Trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng. - Kiểm tra và hạch toán chi phí lương, bảo hiểm và kinh phí công đoàn hàng tháng. - Hạch toán trích trước chi phí hoa hồng, thưởng doanh số và tiền tác quyền hàng tháng. -mTính giá thành sản phẩm hàng tháng. - Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm. - In sổ sách kế toán cuối năm. - Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân hàng thàng. - Lập báo cáo tình hình sử sụng hóa đơn hàng quý. - Lập tờ khai quyết toán năm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. - Cung cấp hồ sơ cho kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. - Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế khi thanh kiểm tra quyết toán thuế theo yêu cầu của Kế toán trưởng / Trưởng phòng Tài chính – Kế toán. - Cung cấp số liệu cho Cục thống kê theo quý, năm. - Kiến nghị Kế toán trưởng / Trưởng phòng Tài chính – Kế toán xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật về kế toán. - Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng / Trưởng phòng Tài chính – Kế toán 🔷 YÊU CẦU CÔNG VIỆC - NAM, tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán. - Hiểu rõ pháp luật thuế, kế toán và các quy quy định trong việc lập Báo cáo tài chính. - Có kiến thức về chuẩn mức kế toán Việt Nam. - Có khả năng và kỹ năng quản lý. - Sử dụng thành thạo các phầm mềm văn phòng. - Hiểu biết về các phần mềm kế toán. - Khả năng ngoại ngữ: viết, đọc hiểu tài liệu chuyên môn kế toán

Liên quan đến

Địa điểm

The address may be incorrect.

Hồ Chí Minh, Việt Nam