Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường Logo

Công Ty Cổ Phần Gỗ An Cường

Lưu

🍁 Hãy Nhanh Tay Ứng Tuyển Ngay Vị Trí 🌸 NV pháp chế

Vị trí

NV pháp chế

Lương

Lương thỏa thuận

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Feb 28 2019 ~ Mar 30

Chi tiết

🔷 Mô tả Công việc ➤ Nhiệm vụ 1- Kiểm tra, soát xét các Hợp đồng: - Trực tiếp kiểm tra, soát xét các hợp đồng, văn bản do các phòng ban, các phòng ban khác trong Công ty gửi và các hợp đồng, văn bản do cấp trên phân công. - Kiểm tra và rà soát nội dung của Hợp đồng, văn bản do các bộ phận, phòng ban trong Công ty thực hiện để đảm bảo tính pháp lý và hạn chế rủi ro cho Công ty. - Là đầu mối quản lý dữ liệu các mẫu hợp đồng của Công ty đang còn hiệu lực, bao gồm các hợp đồng bán hàng, hợp đồng mua hàng, hợp đồng lao động và các hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. - Giải đáp các phản hồi, các thắc mắc, các ý kiến của các phòng, ban liên quan đến các hợp đồng, văn bản đã kiểm tra, soát xét. ➤ Nhiệm vụ 2 - Tư vấn và hỗ trợ pháp lý: - Tư vấn các vấn đề pháp lý cho các phòng ban và các phòng ban khác trong Công ty khi có yêu cầu. - Hỗ trợ các Phòng/Ban của Công ty kiểm tra các vấn đề pháp lý phát sinh. - Tham dự các cuộc họp với đối tác khi có yêu cầu của các phòng ban và các phòng ban khác trong Công ty nhằm hỗ trợ về mặt pháp lý. - Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Công ty. - Cho ý kiến đối với các vấn đề pháp lý hằng ngày của Công ty. ➤ Nhiệm vụ 3: Thực hiện các công việc khác được phân công: - Là đầu mối làm việc với văn phòng luật sư thuê ngoài trong các vụ tranh chấp liên quan đến Công ty (nếu có). - Báo cáo kịp thời cho Cấp quản lý trực tiếp/Cấp quản lý nếu có những vướng mắc, hoặc phát sinh ngoài kế hoạch được duyệt để có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. - Soạn thảo các văn bản của Công ty theo yêu cầu cụ thể của cấp quản lý trực tiếp. – Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp quản lý trực tiếp giao. 🔷 Yêu Cầu Công Việc 1. Phẩm chất cá nhân: – Thái độ làm việc chuyên nghiệp – Năng nổ, nhiệt tình – Yêu thích công việc – Ham học hỏi – Chịu được áp lực công việc 2. Yêu cầu khác: – Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt – Khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt 3. Chuyên môn: – Cử nhân luật – Hiểu biết về các quy định pháp luật 🔷 Ưu tiên: – Đã làm việc tại các Công ty trong lĩnh vực xây dựng. – Tiếng Anh tốt là lợi thế. 🔷 Thông tin khác – Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm

The address may be incorrect.

Hồ Chí Minh, Việt Nam