MYLIFE COMPANY - CTY TNHH TM&DV CUỘC SỐNG CỦA TÔI Logo

MYLIFE COMPANY - CTY TNHH TM&DV CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Lưu

💝 Hãy đảm nhân ngay vị trí 🍁 Thư Ký Giám Đốc - Tiếng Nhật

Vị trí

Thư Ký Giám Đốc - Tiếng Nhật

Lương

Lương thỏa thuận

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Feb 26 2019 ~ Mar 28

Chi tiết

🔷 Job Description I/PHÂN TÍCH - BÁO CÁO – Phân tích chỉ số nhân sự cấp trưởng phòng, bộ phận và khối VP.Công ty . – Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu của BGĐ hằng tuần/tháng/ quý/ năm – Phân tích tiến độ, hiệu quả công việc từng chức danh và phòng ban công ty II/ MỤC TIÊU CHUYÊN MÔN – A/Công tác thư ký - hành chánh : – Tổng hợp và sắp xếp lịch làm việc của Giám Đốc theo kế hoạch giờ/ngày/tuần/tháng . – Liên hệ đặt vé máy bay, khách sạn, xin visa khi cấp trưởng phòng và Giám đốc đi công tác trong và ngoài nước – Thực hiện công tác nhận và trình ký các chứng từ, hợp đồng từ các phòng ban công ty . – Thực hiện công tác ghi chép, ban hành ( nếu có) và lưu trữ các nội dung công việc của Giám Đốc với các phòng ban công ty . – Biên dịch và phiên dịch, soạn thảo các nội dung văn bản, hợp đồng công ty khi có phát sinh . B/Quản lý kế hoạch và báo cáo công việc : – Tổng hợp kế hoạch, theo dõi tiến độ và nhận báo cáo kết quả công việc của các phòng ban công ty . C/Tương tác với các đối tác : – Thay mặt Giám Đốc làm việc, tương tác với các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước do Giám Đốc chỉ định . – Hỗ trợ chăm sóc khách hàng khi có phát sinh . – D/Đi công tác trong và ngoài nước : – Đi công tác trong và ngoài nước theo chỉ định của Giám Đốc III/ THAM MƯU ĐỀ XUẤT – Tham mưu và đề xuất, xây dựng các giải pháp hiệu quả trong phạm vi công việc chuyên môn lên BGĐ IV/ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN – Kế hoạch phát triển năng lực cá nhân V/ HOÀN THANH MỤC TIÊU KPI – Hoàn thành mục tiêu KPI mỗi tháng. 🔷 Job Requirement - Thành thạo tiếng Nhật. Tương đương trình độ N2 (giao tiếp và phiên dịch). - Tiếng Anh khá. - Ưu tiên có nghiệp vụ Thư ký. 🔷 Thông tin khác - Thời gian thử việc: 2 tháng - Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7 - Đồng nghiệp: Cởi mở, thân thiện... 🔷 Phúc lợi: - BHXH và BHYT theo luật Lao động... - Du lịch hàng năm trong và ngoài nước. - Xét tăng lương theo KPI 6 tháng - 1 năm/ lần... - Cơ hội thăng tiến. - Thưởng sinh nhật, Lễ, Tết, hiếu, hỷ... - Phụ cấp khác: Tiền gởi xe... - Ngày nghỉ: Chiều Thứ 7, và Chủ Nhật, Lễ, Tết... 🔷 More Information – Job type : Permanent

Địa điểm

The address may be incorrect.

Hồ Chí Minh, Việt Nam