Công Ty TNHH Kiến Trúc Scene Plus Logo

Công Ty TNHH Kiến Trúc Scene Plus

Lưu

🍁 Hãy đảm nhân ngay vị trí Kế 🍁 Toán Tổng Hợp tại HCM

Vị trí

Kế Toán Tổng Hợp

Lương

400 ~ 500 USD/Tháng

Loại hình công việc

Full-Time

Thời hạn bài đăng

Feb 19 2019 ~ Mar 21

Chi tiết

🔶 Mô tả công việc: ➤ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NỘI BỘ •Kế toán o Theo dõi hợp đồng kinh tế, làm hồ sơ thanh toán các hợp đồng. o Theo dõi chấm công, tính lương theo định kỳ cho toàn nhân viên công ty. o Tổng hợp timesheet, phân bổ chi phí lương cho các dự án, bộ phận quản lý, bán hàng. o Lập báo cáo chi phí thực tế theo từng dự án hàng tháng, để báo cáo chi phí phát sinh kịp thời. o Lập báo cáo kết quả kinh doanh lãi lỗ thực tế của công ty hàng quý (trên cơ sở QLSX cung cấp khối lượng công việc đã hoàn thành tính đến thời điểm báo cáo). o Lập chứng từ thanh toán đầy đủ, khoa học bao gồm : phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn, hơp đồng kinh tế, hợp đồng thầu phụ, hợp đồng lao động, quyết định điều chỉnh lương, v.v •Tài chính o Thống kê đầy đủ các khoản phải thu phải chi theo thực tế diễn ra hàng ngày. o Lập kế hoạch thu chi hàng tuần đảm bảo sự cân đối và kịp thời và trình ký. o Liên lạc khách hàng đảm bảo việc thu hồi công nợ theo kế hoạch đã lập. o Thực hiện thanh toán theo đúng nghiệp vụ kế toán: là thủ quỹ và chi tiền mặt. o Thực hiện thanh toán theo đúng nghiệp vụ kế toán: đi giao dịch ngân hàng. o Lấy sổ phụ ngân hàng và lưu trữ. o Phân tích, đánh giá và dự đoán chi phí phát sinh của dự án dựa trên báo cáo chi phí thực tế. o Phân tích, đánh giá và tìm giải pháp dựa trên báo cáo kết quả kinh doanh của công ty hàng quý. o Ghi chú: Các công việc thực hiện hàng ngày. ➤ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THUẾ • Tập hợp chứng từ kế toán hợp lệ theo quy định nhà nước, ghi chép sổ sách, lưu trữ. • Thuế GTGT: Theo dõi hóa đơn mua vào, bán ra hàng tháng. Lập báo cáo thuế GTGT hàng quý; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý. •Thuế TNCN: Lập bảng lương, tính toán chi phí lương, báo cáo thuế TNCN hàng quý. • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế nộp cho cơ quan thuế theo quy định. • Chịu trách nhiệm lập và cung cấp các báo cáo cho cơ quan thuế, các cơ quan chức năng khác. • Thực hiện quyết toán thuế và hoàn thuế theo thực tế diễn ra tại công ty. • Cập nhật các qui định mới và tư vấn cho BGĐ các nghiệp vụ liên quan đến tài chính kế toán. • Ghi chú: Các công việc thực hiện định kỳ hàng tuần và các trường hợp phát sinh. 🔶 Yêu cầu công việc: • Ít nhất 2 -3 năm kinh nghiệm • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên • Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc • Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Gắn thẻ

Địa điểm

The address may be incorrect.

Hồ Chí Minh