freecracy. co., ltd. Logo

freecracy. co., ltd.

Keep

Tuyển dụng kỹ sư PHP/Laravel làm việc tại start-up phát triển nhanh nhất

Position

PHP/Laravel engineer

Salary

600 ~ 1000 USD/Month

Employment Status

Full-Time

Post period

Jan 17 2019 ~ Feb 16

Description

❄Chúng tôi đang tìm kiếm PHP/Laravel engineer, những người có hứng thú làm việc trong môi trường start-up Nhật Bản. Hiện tại đội ngũ chúng tôi bao gồm team kỹ sư cool ngầu, team content gồm video creator và Sales team!! ❄We are looking for PHP/Laravel engineer who are interested in working at Start-up from Japan! Currently we have Nice Engineer team, Content team including video creator, and Sales team!! 🔺Yêu cầu công việc: (Must skill) 👉Có kinh nghiệm về PHP / Laravel (Ngôn ngữ Serverside hiện tại là Laravel, GO và Fronted là React) PHP / Laravel experience (Our Serverside language is Laravel, GO, and Frontend is React) 👉Có kinh nghiệm hay am hiểu về Front coding chẳng hạn như html, css, javascript Experience or knowledge about Front coding such as html, css, javascript 👉Biết về AWS Knowledge about AWS 🔺Yêu cầu thêm: (Better skill) 👉Có kinh nghiệm hay hiểu về GO Experience or knowledge about GO 👉Có kinh nghiệm hay hiểu về React Experience or knowledge about React

Place

The address may be incorrect.

50 đường số 5, Thảo Điền, quận 2, Hồ Chí Minh