Phỏng vấn

CÁC HÌNH THỨC PHỎNG VẤN

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

Ngày nay, nhà tuyển dụng luôn chủ động trong các buổi phỏng vấn. Các hình thức phỏng vấn trực tiếp như xưa tuy vẫn chiếm ưu thế chính nhưng các loại hình phỏng vấn khác cũng lần lượt ra đời và được sử dụng thường xuyên. Việc nắm rõ các hình thức phỏng vấn tuyển dụng sẽ giúp bạn tự tin chủ động hơn trong các cuộc phỏng vấn.

1. Phỏng vấn trực tiếp

Đây là hình thức phổ biến nhất mà các nhà tuyển dụng hay làm. Thông qua cuộc phỏng vấn, nhà tuyển dụng có thể quan sát được rõ nhất những ứng viên cũng như trực tiếp trao đổi, trò chuyện với ứng viên. Thông thường các buổi hẹn gặp mặt đều được trao đổi và báo trước giữa hai bên.

2. Phỏng vấn qua điện thoại

Do hạn chế về thời gian, những buổi phỏng vấn qua điện thoại ngày càng phổ biến. Đó là cách phỏng vấn để nhà tuyển dụng đánh giá sơ bộ về ứng viên. Nhà tuyển dụng có thể báo trước cho bạn thời gian phỏng vấn qua điện thoại. Tuy nhiên họ cũng có thể không báo trước.

3. Phỏng vấn qua skype, ghi hình, gọi video...

Hình thức này cũng khá giống với việc gọi điện thoại, tuy nhiên thường được áp dụng khi khoảng cách nhà tuyển dụng đang cách rất xa ứng viên, thông qua cuộc gọi ghi hình, nhà tuyển dụng cũng có thể quan sát, trò chuyện cũng như trao đổi rõ hơn về công việc.

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

Đề xuất