Tìm kiếm

Tải ứng dụng

freec app google olay
freec app on app store

Fresher Web Developer

Fresher Web Developer

Hồ Chí Minh
Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên với kinh nghiệm:
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Mô tả công việc
- Work on a job social network built based on hot tech-stack: Django, ReactJS, React Native, Kubernetes.
Yêu cầu công việc
- Proactive in learning. - Proactive in listening. - Good programming skills or logic skills. - Be on time. - Good English.
Phúc lợi
- Can work 20 hours a week or full time depending on your schedule. - Salary: you tell us how much you want and why. - Be mentor 1 on 1. - You will learn a lot. - English working environment.
Địa điểm
The Sun Thao Dien, 08 Đường Số 66, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đã sao chép

Chia sẻ

Lưu công việc

Vị trí đang mở

9

Blogs

33

Người theo dõi

1659

25  Nhân viên

8 Đường Số 66, phường Thảo Điền, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam