Chi tiết

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

REALME

Wholesale / Retail, Electrical/ Electronics

Lượt theo dõi

0

Blog

0

Điều tôi thích nhất ở công ty tôi

coming soon !

Đồng nghiệp tôi tuyệt vời như thế này đây

coming soon !

Lời nhắn nhủ từ những thành viên trong công ty

coming soon !

Vị trí đang tuyển dụng

Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra

REALME

Wholesale / Retail, Electrical/ Electronics

est. 2018

Số lượng nhân viên: 2500 / Tuổi trung bình: 26

35 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

The address may be incorrect.