Chi tiết

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

Jellyfish HR

HR

Lượt theo dõi

0

Blog

0

Điều tôi thích nhất ở công ty tôi

Coming soon!

Đồng nghiệp tôi tuyệt vời như thế này đây

Coming soon!

Lời nhắn nhủ từ những thành viên trong công ty

Coming soon!

Vị trí đang tuyển dụng

Việc làm Senior Java Software Engineer

Software Engineer

1300 ~ 2600 USD/Tháng

Việc làm PHP Team Leader (tuyển gấp)

Leader

2500 ~ 3000 USD/Tháng

Việc làm Hỗ trợ sản xuất nhà máy (Quản lý đơn hàng, v.v.)

Nhân Viên

700 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm SAP Senior PG

District 3, HCMC

1000 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm Front-end Developer

Developer

370 ~ 570 USD/Tháng

Việc làm Senior System Integration Engineer

Engineer

800 ~ 1500 USD/Tháng

Việc làm Account Strategist

Account Strategist

650 ~ 1550 USD/Tháng

Việc làm Sales Manager

Manager

1000 ~ 1500 USD/Tháng

Việc làm Call Center_Furniture Company Team Leader

Call Center

350 ~ 450 USD/Tháng

Việc làm Call Center_Travel Industry Team Leader

Call Center

450 ~ 550 USD/Tháng

Việc làm Nhân viên kinh doanh bộ phận thép

Nhân viên Kinh Doanh

700 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm Sales Specialist (Construction industry)

Sales Specialist

1500 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm Nhân viên quản lý đơn hàng (thực phẩm)

Manager

550 ~ 680 USD/Tháng

Việc làm Senior Unity Games Developer (Engine Unity, C#)

Developer

1500 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm Senior AI (Python)

AI Programer

1000 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm Head of Project Management Office (PMO) (Medical Equipment)

Manager

2000 ~ 3000 USD/Tháng

Việc làm Sales Manager (Medical Equipment)

Sales Manager

2000 ~ 3000 USD/Tháng

Việc làm New store development staff/ Supervisor

Supervisor

500 ~ 850 USD/Tháng

Việc làm Accounting Consulting Team Manager

Manager

1200 ~ 1500 USD/Tháng

Việc làm Tổng vụ, Nhân sự kiêm Kế toán (Admin, HR, Office Management)

Staff

1000 ~ 1300 USD/Tháng

Việc làm Accounting Staff

Accounting

500 ~ 700 USD/Tháng

Việc làm SALES ASSISTANT (Tiếng Trung)

Sales assistant

400 ~ 500 USD/Tháng

Việc làm HR/GA Staff

Staff

500 ~ 650 USD/Tháng

Việc làm Trợ lý quản lý sản xuất

Trợ lý

350 ~ 950 USD/Tháng

Việc làm Product Management - Medical Products

Product Management

2000 ~ 3000 USD/Tháng

Việc làm Revenue & Contract Manager

Manager

2000 ~ 3000 USD/Tháng

Việc làm Project Manager

Manager

~ 2000 USD/Tháng

Việc làm SALES ASSISTANT (Tiếng Trung)

ASSISTANT

400 ~ 500 USD/Tháng

Việc làm TRỢ LÝ BỘ PHẬN GIAO NHẬN TRONG NƯỚC

Assistant

550 ~ 650 USD/Tháng

Việc làm NHÂN VIÊN TỔNG VỤ (CV NGẮN HẠN)

Assistant

400 ~ 600 USD/Tháng

Việc làm TỔNG VỤ NHÂN SỰ KIÊM KẾ TOÁN

Assistant

1100 ~ 1300 USD/Tháng

Việc làm Senior JAVA Developer

Developer

1000 ~ 1500 USD/Tháng

Việc làm Kỹ sư thiết kế điện (Senior Electrical Designer)

Electrical Designer

850 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm Node JS developer (Senior)

Developer

800 ~ 1500 USD/Tháng

Việc làm Quản lý dự án (có cơ hội làm việc tại Nhật Bản)

Quản lý

1500 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm BrSE (có cơ hội làm việc tại Nhật Bản)

Kỹ sư

1000 ~ 1500 USD/Tháng

Việc làm Trợ lý kinh doanh

Trợ lý

350 ~ 400 USD/Tháng

Việc làm Nhân viên thiết kế kỹ thuật điện

Nhân viên có kinh nghiệm

1000 ~ 1100 USD/Tháng

Việc làm Programmer

Programmer

300 ~ 500 USD/Tháng

Việc làm Nhân viên kinh doanh & marketing

Nhân Viên

1300 ~ 1700 USD/Tháng

Việc làm Call Center_Operation Manager (Travel Industry)

Manager

850 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm Chuyên viên Vận hành Mạng Xã hội

Expert

300 ~ 500 USD/Tháng

Việc làm Head of Partnership

Trưởng Phòng

2000 ~ 2500 USD/Tháng

Việc làm Senior Product Manager

Manager

~ 4000 USD/Tháng

Việc làm Nhân viên tổng vụ

Tổng Vụ

600 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm Call Center_Team Leader (Consumer goods)

Leader

300 ~ 400 USD/Tháng

Việc làm Call Center_Team Leader (night shift)

Leader

400 ~ 500 USD/Tháng

Việc làm Call Center_Supervisor (Insurance Company)

Supervisor

400 ~ 500 USD/Tháng

Việc làm C&B Staff

Staff

400 ~ 500 USD/Tháng

Việc làm Call Center_Operation Manager (Travel Industry)

Operation Manager

1000 ~ 1250 USD/Tháng

Việc làm Sales senior executive

Sales

650 ~ 800 USD/Tháng

Việc làm [Call Center Dept.] Travel industry_QA

Call Center

500 ~ 550 USD/Tháng

Việc làm [Call Center Dept.] Shopee_Customer Service Quality Assurance Associate

Call Center

400 ~ 500 USD/Tháng

Việc làm PHP Team Leader

Leader

780 ~ 1100 USD/Tháng

Việc làm Admin kiêm kế toán

Admin

400 ~ 500 USD/Tháng

Việc làm PHP Leader

PHP Leader

1000 ~ 1500 USD/Tháng

Việc làm Trưởng VP Dịch vụ và R&D

Trưởng Phòng

1000 ~ 1200 USD/Tháng

Việc làm Accounting staff (Assistant accounting manager)

Assistant accounting manager

300 ~ 700 USD/Tháng

Việc làm Sales Manager (Food industry)

Manager

600 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm TRƯỞNG BỘ PHẬN KINH DOANH

manager

1100 ~ 1800 USD/Tháng

Việc làm BIÊN DỊCH THIẾT KẾ

Biên dịch

500 ~ 1500 USD/Tháng

Việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

450 ~ 500 USD/Tháng

Việc làm 3DCG Animation Design Leader

Design Leader

1000 ~ 1500 USD/Tháng

Việc làm QUẢN LÝ DỰ ÁN

Project Manager

1000 ~ 2500 USD/Tháng

Việc làm QUẢN LÝ THI CÔNG

QUẢN LÝ

600 ~ 900 USD/Tháng

Việc làm Software Engineer

Software Engineer

350 ~ 1200 USD/Tháng

Việc làm Software Tester (QC)

Software Tester

300 ~ 900 USD/Tháng

Việc làm Head of B2C Marketing

Giám đốc

2000 ~ 4000 USD/Tháng

Việc làm Sales for Food Products

Nhân Viên Sales

600 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm Industry Director

Giám đốc

1000 ~ 2500 USD/Tháng

Việc làm Area Export Sales Manager/ Senior Executive (Steel Structure)

Quản lý

1000 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm NHÂN VIÊN THU MUA BẤT ĐỘNG SẢN

NHÂN VIÊN

600 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm Business Process Outsourcing (BPO) Consultant

Consultant(BPO)

1000 ~ 1200 USD/Tháng

Việc làm Business Analyst

Business Analyst

1000 ~ 1200 USD/Tháng

Việc làm Executive for Treasury & Accounting Department

Accounting

645 ~ 860 USD/Tháng

Việc làm Chief Accountant

Accountant

1204 ~ 1376 USD/Tháng

Việc làm Maintenance Manager

Manager

1500 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm TRỢ LÝ

Trợ lý

500 ~ 600 USD/Tháng

Việc làm Facility Maintenance Leader (Building/ Apartments)

Quản lý

700 ~ 850 USD/Tháng

Việc làm Sales Staff

Sales Staff

700 ~ 800 USD/Tháng

Việc làm Sales staff of Interior hardware product

Sales staff

600 ~ 700 USD/Tháng

Việc làm TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN

TRƯỞNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN

1000 ~ 1200 USD/Tháng

Việc làm TRỢ LÝ TỔNG VỤ

TRỢ LÝ

350 ~ 400 USD/Tháng

Việc làm TRỢ LÝ KINH DOANH

TRỢ LÝ KINH DOANH

700 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm QUẢN LÝ BIẾT TIẾNG NHẬT

QUẢN LÝ

1500 ~ 2300 USD/Tháng

Việc làm Lập trình Viên Android

Lập trình Viên Android

600 ~ 900 USD/Tháng

Việc làm NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

600 ~ 700 USD/Tháng

Việc làm Import/ Export Staff (Nha Be District, HCMC)

Import/ Export Staff

514.41 ~ 643.09 USD/Tháng

Việc làm Senior Strategic Planning Manager (Digital Advertising Agency)

Giám đốc

2000 ~ 3000 USD/Tháng

Việc làm PROJECT LEADER / MANAGER

MANAGER

2000 ~ 2500 USD/Tháng

Việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH CHUỖI NHÀ HÀNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH

400 ~ 650 USD/Tháng

Việc làm NHÂN VIÊN LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

NHÂN VIÊN LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

350 ~ 400 USD/Tháng

Việc làm PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Nhân Viên Phiên Dịch

800 ~ 1300 USD/Tháng

Việc làm NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG

NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG

500 ~ 1500 USD/Tháng

Việc làm QC STAFF

QC STAFF

500 ~ 700 USD/Tháng

Việc làm Senior Python Engineer

Senior Python Engineer

1000 ~ 1700 USD/Tháng

Việc làm Java Junior

Java Junior

300 ~ 700 USD/Tháng

Việc làm PHP Project Leader

PHP Project Leader

1500 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm Strategic Planner (Quantitative Research)

Strategic Planner (Quantitative Research)

430 ~ 645 USD/Tháng

Việc làm Account Manager

Account Manager

1500 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm General Accountant

General Accountant

608 ~ 903 USD/Tháng

Việc làm Sales Staff

Sales Staff

550 ~ 600 USD/Tháng

Việc làm Senior Frontend Developer

Senior Frontend Developer

1000 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm Fullstack Developer

Fullstack Developer

1000 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm Japanese PHP Developer

Japanese PHP Developer

800 ~ 1100 USD/Tháng

Việc làm Senior Magento Developer

Senior Magento Developer

1000 ~ 1300 USD/Tháng

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC TIẾNG NHẬT

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC TIẾNG NHẬT

600 ~ 1100 USD/Tháng

Việc làm Supply Chain Management Senior Manager (F&B)

Supply Chain Management Senior Manager (F&B)

1500 ~ 2500 USD/Tháng

Việc làm PHIÊN DỊCH KIÊM TRỢ LÝ

PHIÊN DỊCH KIÊM TRỢ LÝ

500 ~ 700 USD/Tháng

Việc làm R&D TEAM LEADER

R&D TEAM LEADER

650 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm Test Automation Expert (Professional)

Test Automation Expert (Professional)

1500 ~ 2000 USD/Tháng

Việc làm Website Designer

Designer

~ 750 USD/Tháng

Việc làm Sale engineer (Tiếng Hoa)

Sales

800 ~ 1100 USD/Tháng

Việc làm Sales Staff

Sales

500 ~ 700 USD/Tháng

Việc làm TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

850 ~ 1100 USD/Tháng

Việc làm Recruitment Advisor

Recruitment Advisor

800 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm Giám sát công trình (Game Center)

Giám sát công trình (Game Center)

400 ~ 850 USD/Tháng

Việc làm NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

550 ~ 750 USD/Tháng

Việc làm Event Sales Manager

Event Sales Manager

800 ~ 1300 USD/Tháng

Communication Strategy Planner

Communication Strategy Planner

500 ~ 1000 USD/Tháng

Việc làm 3D CAD OPERATOR (JAPANESE COMPANY)

OPERATOR

600 ~ 800 USD/Tháng

Tuyển dụng IT COMMUNICATOR

IT COMMUNICATOR

700 ~ 1500 USD/Tháng

Tuyển dụng 3D CAD OPERATOR

3D CAD OPERATOR

550 ~ 800 USD/Tháng

Tuyển dụng BIM LEADER

BIM LEADER

1200 ~ 1500 USD/Tháng

Tuyển dụng Javascript (Vue.js) Engineer

Javascript (Vue.js) Engineer

1000 ~ 2000 USD/Tháng

Tuyển dụng Senior .NET Developer

Senior .NET Developer

1200 ~ 1600 USD/Tháng

Tuyển dụng HỖ TRỢ KINH DOANH KIÊM QUẢN LÝ XUẤT HÀNG

HỖ TRỢ KINH DOANH KIÊM QUẢN LÝ XUẤT HÀNG

300 ~ 350 USD/Tháng

Tuyển dụng [Fintech/AI] Python/Ruby Engineer

[Fintech/AI] Python/Ruby Engineer

1300 ~ 2000 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Elevator Sales Staff

Elevator Sales Staff

700 ~ 1000 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng TRỢ LÝ MARKETING

TRỢ LÝ MARKETING

1000 ~ 1500 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng IT Consultant (Account Manager)

IT Consultant (Account Manager)

2000 ~ 4000 USD/Tháng

C, C++ MIDDLEWARE SOFTWARE DEVELOPER

Dev

700 ~ 1500 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Full-stack Web Developer

Dev

700 ~ 1300 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Sales staff for horeca

Sales staff for horeca

300 ~ 430 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Sales staff for restaurant chains

Sales staff for restaurant chains

340 ~ 600 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Head of UX

Head of UX

~ 6000 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Senior Project Manager

Senior Project Manager

~ 5000 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Senior Product Manager

Senior Product Manager

~ 6000 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Director of Technology

Director of Technology

~ 6000 USD/Tháng

TRỢ LÝ KINH DOANH (NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG)

TRỢ LÝ KINH DOANH (NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG)

700 ~ 1000 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Senior IT communicator

Senior IT communicator

800 ~ 1200 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Customer Support Manager

Customer Support Manager

1200 ~ 1700 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Full Stack Engineer

Full Stack Engineer

2500 ~ 3000 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

1000 ~ 1300 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng TRỢ LÝ KINH DOANH

TRỢ LÝ KINH DOANH

650 ~ 750 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Talent Acquisition Manager

Talent Acquisition Manager

2500 ~ 3000 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Sales Executive (Construction industry)

Sales Executive (Construction industry)

1000 ~ 1400 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng IT COMMUNICATOR(TUYỂN GẤP)

IT COMMUNICATOR

600 ~ 800 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Chuyên viên/Trưởng BP Marketing

Chuyên viên/Trưởng BP Marketing

400 ~ 800 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng DataBase Administrator

DataBase Administrator

800 ~ 1500 USD/Tháng

NHÂN VIÊN QUẢN LÍ VIỆC TIẾN HÀNH DỰ ÁN

NHÂN VIÊN QUẢN LÍ VIỆC TIẾN HÀNH DỰ ÁN

700 ~ 900 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Node JS developer

Node JS developer

800 ~ 1500 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Game Designer

Game Designer

800 ~ 1600 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng R&D Manager (F&B Industry)

R&D Manager (F&B Industry)

800 ~ 2000 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng TRỢ LÝ

GA

500 ~ 600 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng TRỢ LÝ QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Manager

800 ~ 1200 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng IT COMTOR

IT COMTOR

600 ~ 900 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng IT System Analyst

IT System Analyst

1000 ~ 1700 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng iOS Developer

iOS Developer

500 ~ 900 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Mobile developer

Mobile developer

800 ~ 1500 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Mechanical Engineer

Mechanical Engineer

700 ~ 900 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Sales staff (Printing Service)

Sales staff (Printing Service)

500 ~ 650 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

650 ~ 850 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Deputy Sales Manager

Quản lý

1000 ~ 1500 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Corporate Legal - Deputy Manager/Team Leader

Deputy Manager/Team Leader

1000 ~ 1500 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Project Legal Team Leader (pre-construction)

Project Legal Team Leader

1000 ~ 1500 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng TỔNG VỤ KIÊM KẾ TOÁN

Tổng vụ, kế toán, trợ lý sếp, giải quyết các vấn đề về tài chính

550 ~ 650 USD/Tháng

SENIOR SALES EXECUTIVE/SALES EXECUTIVE (oversea)

Sales

600 ~ 800 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng HRM

Nhân sự

800 ~ 1300 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Account Manager (English)

Manager

2000 ~ 3000 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng SENIOR SALE (Domestic)

Sales

770 ~ 940 USD/Tháng

SENIOR .NET WEB APPLICATION DEVELOPER

IT - Phát triển Phần mềm

800 ~ 1300 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Creative Designer for internet ads

IT - Phần mềm - Desinger

600 ~ 800 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Java Developer (Java+JavaScript)

IT - Phần mềm

500 ~ 900 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng ACCOUNT MANAGER

Quản lý - Phát triển kinh doanh

2000 ~ 3000 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng IT Comtor

IT Comtor

600 ~ 900 USD/Tháng

(Trung gian) Tuyển dụng Kỹ sư cầu nối - BrSE

Kỹ sư cầu nối - BrSE

1000 ~ 2000 USD/Tháng

Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra

Jellyfish HR

HR

est. 2000

Số lượng nhân viên: 100 / Tuổi trung bình: 27

Tầng 4, Central Park, 117 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

The address may be incorrect.