Chi tiết

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

NOVAS EZ VIETNAM COMPANY

Electrical/ Electronics, Infrastructure

Lượt theo dõi

0

Blog

0

Điều tôi thích nhất ở công ty tôi

coming soon !

Đồng nghiệp tôi tuyệt vời như thế này đây

coming soon !

Lời nhắn nhủ từ những thành viên trong công ty

coming soon !

Vị trí đang tuyển dụng

Sự kiện sắp diễn ra

Không có sự kiện nào sắp diễn ra

NOVAS EZ VIETNAM COMPANY

Electrical/ Electronics, Infrastructure

est. 2018

Số lượng nhân viên: 100 / Tuổi trung bình: 25

Nha xuong T-2.3, Lo I-15, Duong D12, Khu Cong Nghe cao, Phuong Tang Nhon Phu B , Quận 9 , Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sao chép liên kết

Đã sao chép liên kết

The address may be incorrect.