Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 & Chiến Lược Phát Triển Doanh Nghiệp Hiện Đại

Lưu

CHRO Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

Phí vào cổng

Phí

Ngày diễn ra

Jun 16, 08:30 -11:30

Chi tiết

“Nhiều quan niệm cho rằng Giám đốc nhân sự chỉ là người thừa hành mệnh lệnh Ban giám đốc, hay giám đốc nhân sự là người gây phiền toái, can thiệp vào các bộ phận khác. Trong ba chân kiềng của một hệ thống tổ chức, ngoài vốn, chiến lược – Nhân sự là một trong những nguồn lực chính. Vậy vai trò của Giám đốc nhân sự nên được nhìn nhận chuẩn mực như thế nào"? Ở cấp độ 1, công tác nhân sự chỉ đơn thuần là xử lý các sự vụ hành chính: xếp lịch, chấm công, giải quyết tranh chấp nhỏ. Ở cấp độ 2, Công tác nhân sự được chuyên môn hóa. Bộ phận nhân sự tham gia vào việc lên kế hoạch đào tạo, góp tiếng nói vào sự thăng tiến và sa thải nhân viên. Tuy nhiên, những nhiệm vụ đó phụ thuộc vào quan điểm và chiến lược của ban giám đốc.

Liên quan đến

Địa điểm

The address may be incorrect.

Tầng 1, Tòa nhà Rivera Park, 7/28 Thành Thái, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề xuất