Trung tâm đào tạo Nhân Sự BCC

Lưu

HR Seminar: Tối Ưu Chi Phí Nhân Sự

Phí vào cổng

1200000 VND

Ngày diễn ra

Jun 15, 08:30 -17:30

Chi tiết

Quản trị vốn nhân lực sao cho đạt được hiệu quả tối ưu luôn là sự trăn trở không chỉ bộ phận Nhân sự mà còn là của người chủ Doanh nghiệp. Làm sao để phát triển chất lượng của nguồn nhân lực ngày càng cao hơn? Với chi phí Nhân sự có giới hạn, vậy làm sao để tối ưu và phân bổ hợp lý đúng theo chiến lược của HĐQT, của Ban Giám Đốc? Người làm Nhân sự trình lên bản kế hoạch đào tạo & phát triển nguồn nhân lực. Sếp lại thấy tốn thêm chi phí! Sếp muốn cắt giảm chi phí Nhân sự, cụ thể là phân bổ lại quỹ lương sao cho hợp lý. Nhân viên mất chén cơm, người làm Nhân sự thì khó sử! Cứ thế trở thành một vòng lẩn quẩn không biết đâu là hướng đi! Trong giai đoạn cuối quý II, cũng là thời điểm tổng kết, đánh giá hoạt động nửa năm của Doanh nghiệp. Đây chính là lúc thuận tiện để người chủ Doanh nghiệp, người làm Nhân sự cần trang bị cho mình cái nhìn chính xác, để rà soát, định hướng, điều chỉnh kế hoạch của mình trong năm còn lại sao cho hiệu quả nhất! Hội Thảo Nhân Sự 2019: GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHI PHÍ NHÂN SỰ được tổ chức nhằm giải quyết vấn nạn trên và đáp ứng đúng thực tế hiện tại của Doanh nghiệp.

Liên quan đến

Địa điểm

The address may be incorrect.

192 Pasteur, Ward 6, District 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Đề xuất