CoderSchool

Lưu

Workshop: A Journey Into Machine Learning World

Phí vào cổng

Phí

Ngày diễn ra

Dec 7, 19:00 -21:00

Chi tiết

Machine Learning không còn là thuật ngữ xa lạ trong những năm gần đây khi đang nổi lên như một trong những công nghệ tiên phong quan trọng nhất. Nhờ vào tính ứng dụng cao, Machine Learning được áp dụng trong nhiều ngành như ngân hàng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đến giáo dục. Mặt khác, bạn có biết rằng hơn 10 triệu công ty có vấn đề mà Machine Learning có thể giải quyết được - theo Jeff Dean, Giám Đốc Google’s AI. Tuy nhiên, các công ty không có kỹ sư để tận dụng dữ liệu thu thập được. Vì sao không nhiều người biết nó hoạt động như thế nào, mặc dù chúng ta đã nghe nói về Machine Learning, Deep Learning và Artificial Intelligence mỗi ngày trong 5 năm qua? Machine Learning quá phức tạp hay chúng ta đánh giá thấp khả năng học hỏi công nghệ này? Trong 1,5 giờ hội thảo và tương tác cùng diễn giả, bạn sẽ đắm mình vào thế giới Machine Learning. Tham dự hội thảo này, bạn sẽ có thể: Hiểu các nguyên tắc cơ bản của Machine Learning Cách áp dụng Machine Learning Gặp gỡ giảng viên Machine Learning của chúng tôi và đặt câu hỏi trực tiếp Giảng viên: Thầy Đỗ Hải Minh Thời gian: Thứ 6, 7/12, 19:00 - 21:00 Địa điểm: CoderSchool, Tầng Trệt, Tòa nhà Copac Square, 12 Tôn Đản, Quận 4 Link đăng kí: http://bit.ly/WS-7Dec-ML01 -------------------------------------------------- Machine Learning is no longer a new term for people since it is rising as one of the most important frontier technologies to learn recently. Thanks to the wide range of applications, Machine Learning is applied across industries such as banking, healthcare service, education, etc. Moreover, Jeff Dean - head of Google AI Division has stated that 10 million+ companies have problems that Machine Learning can solve. However, companies do not have engineers to leverage collected data. Why not many people know how it works, even though we've heard about Machine Learning, Deep Learning and Artificial Intelligence everyday over the last five years? Is it too complicated or we underestimate our ability to learn it? In 1,5-hours of an interactive workshop, you would immerse yourself in with the world of machine learning and artificial intelligence. Attending this workshop, you will be able to: Understand the fundamentals of Machine Learning See how it is applied Meet our Machine Learning instructors and ask questions that you may have about Machine Learning Instructor: Mr. Do Hai Minh Time: Friday, 7th December, 2018, 7:00PM - 9:00PM Venue: CoderSchool, Ground Floor, Copac Square Building, 12 Ton Dan, District 4, HCMC Link for registration: http://bit.ly/WS-7Dec-ML01

Địa điểm

The address may be incorrect.

12 Tôn Đản Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh