Career Balance

Lưu

Kỹ Thuật Xây Dựng Chiến Lược Nhân Sự theo Đặc thù Doanh Nghiệp

Phí vào cổng

Phí

Ngày diễn ra

Dec 18, 08:00 -11:30

Chi tiết

Bạn đã từng ứng dụng các phương pháp đã được kiểm chứng: 🔥 Quá trình xây dựng & triển khai chiến lược đơn giản – hiệu quả. 🔥 Thẻ điểm chiến lược Quản trị nguồn nhân lực theo đặc thù doanh nghiệp. 🔥 Thẻ điểm triển khai chiến lược Quản trị nguồn nhân lực đến các phòng ban, các cấp. 🔥 Kế hoạch triển khai chiến lược Quản trị nguồn nhân lực. Nếu chưa thì bạn hãy tham gia ngay khóa học miễn phí: Kỹ Thuật Xây Dựng Chiến Lược Nhân Sự Theo Đặc Thù Doanh Nghiệp. Khóa học diễn ra vào Thứ 3, 18/12/2018 tại 299 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3 - Hội liên hiệp phụ nữa Quận 3 Chị Huỳnh Thị Thu Hằng - chuyên gia tư vấn của Balance sẽ có một buổi hội thảo chuyên đề "Xây Dựng Chiến Lược Nhân Sự Theo Đặc Thù Doanh Nghiệp" Đăng ký ngay tại: https://chienluocnhansu.balance.com.vn/

Địa điểm

The address may be incorrect.

299 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP.HMC