Woori Bank Vietnam

Quy mô
-
Tỉnh/thành
Hà Nội
Website
http://wooribank.com

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu Woori Bank Vietnam

Woori Bank offers a full range of commercial banking services and products such as deposits, loans, securities dealing, underwriting, trust accounts, corporate finance, foreign exchange, and factoring. The Company also provides brokering, leasing, internet banking, and credit card services. Company size 10,001+ employees Headquarters Seoul Type Public Company Founded 1899 Specialties Deposits, loans, FX, credit card, investments, insurance, CMS, retirement pension, investment banking, and sales & trading. Locations Korea 203 Hoehyon-dong 1-ga, Chung-gu, Seoul Vietnam 24F Keangnam Landmark, 72 E6 Pham Hung, Me Tri, Tu Liem, Hanoi