LIG TECHONOLOGIES VIỆT NAM

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hồ Chí Minh
Website
https://liginc.vn/
-

Công việc

Không có kết quả
Hãy thử các từ khóa phổ biến hơn, kiểm tra chính tả hoặc thay thế các từ viết tắt bằng các từ đầy đủ.

Giới thiệu LIG TECHONOLOGIES VIỆT NAM

“LIG” is a leading digital creative company in Japan. The company is running several unique digital and creative businesses under its umbrella such as Digital Product Development, named “BiTT Development”, Website Production, Digital Marketing, and Gaming. Now, the company is going to expand their businesses in Vietnam. The primary role of the Vietnam branch is handling development projects in its BiTT Development business. The clients are mainly Japanese enterprises, and the Vietnam team will collaborate with the team in Japan to deliver the high-quality products and satisfy the clients’ needs.

Headquarter

394 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Xem bản đồ
394 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam