ITBee Solutions

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Chúng tôi là ai


ITBee Solutions là công ty chuyên cung cấp giải pháp doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực công nghệ thông tin

Công ty được đồng sáng lập bởi bốn chuyên gia trong năm 2017 với một đội ngũ năng động, sáng tạo và chuyên môn cao. Hôm nay, công ty thành công về sự tăng trưởng ổn định và cơ sở khách hàng tuyệt vời đã xuất hiện nhờ tầm nhìn chung của ITBee Solutions Team tập trung vào các giá trị, đổi mới, minh bạch và toàn vẹn

Trụ sở chính

Xem bản đồ

21 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

21 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam