DPOTECH

Địa điểm
Láng Hạ & Ngõ 59, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Xem bản đồ
Website
-

DpoTech là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ: Outsource phần mềm, phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp (BA) và chuyển đổi số (DX). DpoTech có nhiều thành viên cho các dự án Chuyển đổi số (DX): Engineer/Technical Architect/Product Owner/ UI/UX / Scrum Master/Agile Coach. Outsource phần mềm: - Frontend / Backend Development - .NET, Java - Azure - iOS / Android (Native, Xamarine) Nghiệp vụ doanh nghiệp: - Fintech (Ngân hàng / eKYC), Logistics, Health Care, e-Gov… và các ngành kinh doanh khác. Chuyển đổi số (DX): - Nhân sự công ty có nhiều kinh nghiệm, kiến thức về Chuyển đổi số. Chúng tôi nhận tư vấn Chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành: kinh doanh, sản xuất,... Agile Development (KAIZEN): - Đối với DX, DPO áp dụng Phát triển Agile dựa trên tư duy KAIZEN và KAIZEN sẽ được tiến hành cho mọi dự án, sản phẩm của chúng tôi. Quy trình được đảm bảo bởi Scrum Master và Agile Coach

Công việc tương tự

Ominext logo

Senior Java Developer (Signing Bonus)

Ominext

25 - 30 triệu VND

Ominext logo

Middle Java Developer (Signing Bonus)

Ominext

20 - 25 triệu VND

Công ty TNHH TM Nguyễn Tiến An logo

Kế Toán Tổng Hợp

Công ty TNHH TM Nguyễn Tiến An

9 - 11 triệu VND

Công ty TNHH Daily Aqua logo

Customer Service

Công ty TNHH Daily Aqua

7 - 9 triệu VND

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL logo

Transfer pricing Staff (Fresh)

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Thỏa thuận