CTY Xây Dựng Đạt Quang Minh

Quy mô
100 nhân viên
Địa điểm
Khác

Giới thiệu

Công việc

file-image

Không có việc làm

Hiện công ty này chưa tuyển dụng vị trí nào

Trụ sở chính

Unknown

Unknown
Xem bản đồ

Công việc tương tự