CTY CP ONEBOX EXPRESS

Quy mô
51-100 nhân viên
Tỉnh/thành
Hà Nội

Giới thiệu

ONEBOX là mô hình cung cấp dịch vụ logistics được phát triển bởi công ty công nghệ ONEBOX Express, hoạt động nhờ sự tích hợp giữa tủ khóa thông minh, hai nền tảng ứng dụng di động hỗ trợ cùng website quản trị. Mô hình được chính thức triển khai hoạt động vào tháng 1/2022 tại Việt Nam. 

ONEBOX cung cấp giải pháp lưu trữ và điều phối hàng hóa tới khắp các hệ thống điểm lắp đặt tủ, vận hành bằng lệnh được người dùng thực hiện trên ứng dụng di động tích hợp.

Trụ sở chính

Xem bản đồ

Chương Dương Độ, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Chương Dương Độ, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam