Công ty TNHH Liên kết Y tế Nhật Việt

Quy mô
75 nhân viên
Địa điểm
Hà Nội

Giới thiệu

Công việc

file-image

Không có việc làm

Hiện công ty này chưa tuyển dụng vị trí nào

Trụ sở chính

65 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

65 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Xem bản đồ

Công việc tương tự