CÔNG TY TNHH INDIEZ

Quy mô
1-50 nhân viên
Tỉnh/thành
Hồ Chí Minh
Website
http://httpsindiez.net
-

Công việc

Không có kết quả
Đề xuất tìm kiếm
  • Thử từ khoá phổ biến hơn
  • Kiểm tra chính tả
  • Thay chữ viết tắt bằng từ đầy đủ

Giới thiệu CÔNG TY TNHH INDIEZ

Grow your mobile game business with INDIEZ

Our name INDIEZ is derived from the word ‘INDIE' combine with ‘Z’ which mean will not be an Indie anymore. With one mission - unlocking the power of Indie Gaming Studios & becoming an IndieZ together.

Headquarter

36/54 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Xem bản đồ
36/54 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam