Công việc tương tự

THỜI TRANG CHOOAS logo

Thực Tập Sinh Stylist

THỜI TRANG CHOOAS

1 - 3 triệu VND

CÔNG TY CP ALPHA APPAREL GROUP logo

Photographer

CÔNG TY CP ALPHA APPAREL GROUP

12 - 15 triệu VND

CÔNG TY CP ALPHA APPAREL GROUP logo

Nhân Viên IT Helpdesk

CÔNG TY CP ALPHA APPAREL GROUP

10 - 15 triệu VND

CÔNG TY CP ALPHA APPAREL GROUP logo

Nhân Viên Kho

CÔNG TY CP ALPHA APPAREL GROUP

7 - 10 triệu VND

CÔNG TY CP ALPHA APPAREL GROUP logo

Chuyên Viên Thiết Kế Rập (Pattern Design)

CÔNG TY CP ALPHA APPAREL GROUP

15 - 20 triệu VND

CÔNG TY CP ALPHA APPAREL GROUP logo

Marketing Executive

CÔNG TY CP ALPHA APPAREL GROUP

12 - 20 triệu VND