CÔNG TY MEKONG CREDIT

Địa điểm
Hồ Chí Minh

Giới thiệu

- MKC là công ty 3P, làm việc giữa đối tác khách hàng, hiện tại đang là đối tác của một số ngân hàng và công ty tài chính lớn như: Ngân hàng Quân Đội MB SHINSEI – MCREDIT, Mirea Asset – MAFC, Ngân hàng SHB – SHB FINANCE, Điện lực – EVN FINANCE, ngân hàng TPB – FICO FINANCE

Công việc

file-image

Không có việc làm

Hiện công ty này chưa tuyển dụng vị trí nào

Công việc tương tự