Best HR Solution

Địa điểm
26th Floor, Petroland Tower,12 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
Xem bản đồ
coming soon! coming soon!
file-image

Không có việc làm

Hiện công ty này chưa tuyển dụng vị trí nào

Công việc tương tự

freeC logo

Senior Backend Developer (Golang/NodeJS/PHP)

freeC's Client

Thỏa thuận

freeC logo

UI/UX Designer

freeC's Client

Thỏa thuận

freeC logo

Window Application Developer (C#, C++, .NET)

freeC's Client

Thỏa thuận

freeC logo

Giám Đốc Trải Nghiệm Khách Hàng

freeC's Client

Thỏa thuận

freeC logo

Fullstack Developer

freeC's Client

1000 - 1500 USD

freeC logo

Pricing Manager

freeC's Client

Thỏa thuận