Zitga Studios

Location
P704 – 706, tòa nhà Toyota Thanh Xuân, số 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội.
View map
file-image

There are no active jobs

Currently, This company doesn't have available jobs

Similar jobs

Công ty TNHH Senspark logo

Data Engineer

Công ty TNHH Senspark

10 - 20 mil VND

Công ty TNHH Senspark logo

Ad Monetization Engineer

Công ty TNHH Senspark

10 - 20 mil VND

Công ty TNHH Senspark logo

Ad Monetizer

Công ty TNHH Senspark

10 - 20 mil VND

Appota logo

Nhân viên Tester

Appota

Negotiable

Appota logo

Lập trình viên React Native

Appota

Negotiable

Appota logo

Business Analyst

Appota

Negotiable