avatar

WL VN

KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Jobs

avatar

Trưởng phòng kế toán

WL VN

Thỏa thuận

avatar

Nhân viên Headhunt

WL VN

5 Tr - 9 Tr VND

avatar

Nhân viên Kế toán

WL VN

8 Tr - 12 Tr VND

avatar

Chuyên Viên Hành chính Nhân Sự Tổng Hợp

WL VN

Thỏa thuận

avatar

Nhân viên Logistic

WL VN

Thỏa thuận