P.302, Tòa nhà Rainbow, Đường 19.5 Văn quán, Hà Đông, Hà Nội.

Công việc