avatar

Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

Ho Chi Minh City, Vietnam

Công việc

avatar

Nhân viên bán hàng nữ trang đá quý

Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

7 Tr - 12 Tr VND

avatar

Nhân viên Marketing

Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

7 Tr - 10 Tr VND

avatar

Nhân viên Digital Marketing

Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

7 Tr - 10 Tr VND

avatar

Nhân viên Content Marketing

Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

7 Tr - 10 Tr VND

avatar

Chuyên viên đào tạo

Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc

10 Tr - 12 Tr VND