332, 6 Đ. Phan Văn Trị, phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công việc