56 Lê Khôi, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam