399 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận

Công việc