7/7A Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Công việc