avatar

Thế Kiện

915 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Jobs

avatar

Nhân viên thẩm định hồ sơ

Thế Kiện

7 Tr - 15 Tr VND

avatar

Nhân viên nhắc phí

Thế Kiện

7 Tr - 15 Tr VND

avatar

Nhân viên thu hồi nợ qua điện thoại

Thế Kiện

7 Tr - 20 Tr VND

avatar

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Thế Kiện

7 Tr - 15 Tr VND