Tầng 5, tòa nhà Leman Luxury, 117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Công việc