avatar

Tập đoàn Truyền thông Lê

Tầng 4, tòa nhà Kim Khí Thăng Long, số 1 Lương Yên

Jobs

avatar

Account Manager

Tập đoàn Truyền thông Lê

20 Tr - 30 Tr VND

avatar

Event Manager

Tập đoàn Truyền thông Lê

20 Tr - 30 Tr VND