đường Thân Văn Nhiếp, phường An Phú, Quận 2, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh