BT05, dãy 16B1, Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao Hà Đông, HN

Công việc