avatar

Tao Vang Company

Số 35, 12 Bế Văn Cấm, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Jobs

avatar

Video Editor

Tao Vang Company

8 Tr - 12 Tr VND

avatar

Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng

Tao Vang Company

10 Tr - 15 Tr VND

avatar

Trưởng phòng Kinh doanh

Tao Vang Company

12 Tr - 15 Tr VND

avatar

Nhân viên Kế toán kiêm Hành chính

Tao Vang Company

7 Tr - 9 Tr VND