435 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Công việc