avatar

SACHI COSMETIC

BÌNH LỢI, BÌNH THẠNH

Công việc

avatar

Quản lí chất lượng kinh doanh

SACHI COSMETIC

10 Tr - 20 Tr VND

avatar

NHÂN VIÊN TRỰC PAGE/CHỐT ĐƠN BIẾT TIẾNG ANH

SACHI COSMETIC

8 Tr - 20 Tr VND

avatar

NHÂN VIÊN TRỰC PAGE/CHỐT ĐƠN BIẾT TIẾNG ANH

SACHI COSMETIC

8 Tr - 15 Tr VND