avatar

Risuntek Việt Nam

KCN Đồng Văn IV - Nhật Tựu - Kim Bảng - Hà Nam

Jobs

avatar

Trưởng Phòng Chất Lượng

Risuntek Việt Nam

25 Tr - 30 Tr VND