avatar

Raksul Vietnam

Tòa nhà Trung Tâm Văn Hóa Đa Năng, số 62 đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định

Công việc

avatar

Project Manager/ BSE

Raksul Vietnam

2000 - 4000 USD

avatar

Backend Engineer

Raksul Vietnam

1000 - 2500 USD